tel. 889 880 144 panczyscioch@wp.pl

RODO

 

 

W związku z wejściem  w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, zwanej dalej „ustawą”,, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Szczegółowe informacje o Administratorze Pana/Pani danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach:
a)     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest “Centrum Internetowe Dołżyńscy Agnieszka Dołżyńska ” z siedzibą w Lublinie przy ulicy Onyksowej 5/41
a)     Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów współpracy pomiędzy naszymi firmami . Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
b)    Pani/Pana dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora w celach marketingowych – marketing usług i/lub towarów Administratora. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane przez firmy obsługujące Administratora i jego Procesorów.
c)     Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
d)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody. 
e)     Posiadam Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
f)     Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g)    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi nam przedstawienie oferty i kontaktu w celach marketingowych.  
h)    Administrator informuje, iż Pana/Pani dane będą wykorzystywane do profilowania w szczególności preferencji, branży, regionu. Skutkiem profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Pana/Pani potrzeb.

Call Now ButtonTel. 604 740 050